OrlBeogradCom

Dr Aleksandar Peric

Doc. dr sc. med. dr Aleksandar Perić

Specijalista otorinolaringologije


 

Obrazovanje

U decembru 2013. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Procena efekata preoperativne primene klaritromicina u lečenju nosno-sinusne polipoze“ Doktor medicinskih nauka. U oktobru 2014. godine je izabran u zvanje docenta na Medicinskom fakulteti VMA za predmet Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom.

Specijalizaciju iz otorinolaringologije je završio u Vojnomedicinskoj akademiji u decembru 2005., od kada radi na Odeljenju rinologije Klinike za ORL VMA.

U decembru 1996. je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,53.

Kretanje u službi

Trenutno je na mestu načelnika Odeljenja otologije Klinike za otorinolaringologiju VMA

Stipendije i nagrade

Nagrada za najbolju prezentaciju na Evropskom kongresu otorinolaringologa u Barseloni, Španija, jul 2011.god.

Nagrada za najbolju prezentaciju na Evropskom rinološkom kongresu u Hersonisosu, Krit, Grčka, jun 2008.god. 

Usavršavanje

Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije paranazalnih sinusa, Grac, Austrija, 2006.

Kurs navigacijske endoskopske hirurgije paranazalnuh sinusa, Maribor, Slovenija, 2013.

U više navrata učestvovao na kursevima funkcionalne endoskopske sinusne hirurgije i funkcionalne i rekonstruktivne hirurgije nosa u Beogradu

Predmeti edukacije

Bavi se istraživanjem patofizioloških mehanizama u hroničnim zapaljenjskim bolestima sluzokože nosa i paranazalnih sinusa, kao i na istraživanjima vezanim za mehanizme nastanka glavobolja rinogenog porekla. U kliničkom radu, uža oblast interesovanja je funkcionalna i esteska hirurgija nosa, kao i endoskopska hirurgija nosne šupljine i paranazalnih sinusa.

Projekti

Rukovodilac je u NI projektu „Patofiziološki mehanizmi u hroničnim zapaljenjima gornjih disajnih puteva“ (MFVMA/06/16-18)

Članstva

Član je Evropskog rinološkog društva i ORL sekcije Srpskog lekarskog društva.

Od decembra 2015. obavlja funkciju predsednika Rinološko-alergološkog aktiva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva.

Stručni radovi i knjige

Do sada je objavio više od 40 radova in extenso u inostranim i domaćim časopisima sa recenzijom, od toga 29 radova u časopisima sa SCI (Thomson Reuters) liste (u 25 radova je prvi autor). Radovi u časopisima prema kategorijama: M21 – 2 rada, M22 – 2 rada, M23 – 19 radova, M24 – 5 radova, M51 – 11 radova, M52 – 3 rada, M53 – 3 rada.

Učestvovao je na većem broju naučnih i stručnih skupova (kongresi, simpozijumi, kursevi) u zemlji i inostranstvu. U nekoliko navrata je izlagao radove kao pozvani predavač na međunarodnim naučnim skupovima.

MONOGRAFIJA: Perić A. Efekti primene klaritromicina u lečenju nosne polipoze. Zadužbina Andrejević, 2014. ISSN: 1450-801X; ISBN: 978-86-525-0148-9

Stalni je recenzent u domaćim časopisima Vojnosanitetski pregled i Sanamed.

Recenzent u međunarodnim časopisima: Acta Oto-Laryngologica, Military Medicine, European Journal of Pharmacology, Journal of Medical Case Reports, Allergy Asthma and Clinical Immunology, Environmental Sciences and Pollution Research, Balkan Medical Journal, International Archives of Otorhinolaryngology.