OrlBeogradCom
 • Prim. dr Maja Đukić-Božović   

  Rođena u Beogradu 18.4.1951.god. gde je završila osnovnu i srednju školu.
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je upisala 1969.  a završila 1975. god
  Magistarski rad „Povrede nosa kod novorođečadi“ je odbranila 1980.g i stekla zvanje magistra medicinskih nauka.
  Specijalistički ispit iz otorinolaringologije je položila 1982.god,.
   
  Aktivni je učesnik na više međunarodnih i na svim domaćim ORL skupovima u organizaciji SLD-a, moderator okruglih stolova i predavač.
  Autor je i koautor više desetina stručnih radova na domaćim i međurarodnim kongresima,
  Direktor je  bolnice za otorinolaringologiju od 1999.god.
   
  Posebne oblasti interesovanja dr Maje Đukić-Božović su oduvek bile : onkologija  hirurgija malignih tumora glave i vrata ; i  rinologija- rinohirurgija, posebno funkcionalno-estetske operacije nosa, endoskopija i sinusoskopija, još od 1978god , od kada se sprovodi endoskopski pristup nosu i sinusima u KBC Dragiša Mišović, kao preteče danas opštprihvaćene operativne tehnike  FESS-a.
  Dr Maja Đukić Božović je 2001. god organizator stručnog sastanaka ORL sekcije SLD povodom proslave 50 godina otorinolaringološke službe na Dedinju. Tom prilikom je  i izdata monografija „50 godina otorinolaringologije na Dedinju 1951.-2001.“
  Dr Maja Đukić Božović je 2002.god jedan  od osnivača Udruženja laringektomisanih pacijenata.
  Član je predesedništva ORL sekcije od 2000.-2010 god. i član je Udruženja otorinolaringologa Srbije.